Välkommen till en utbildning som ger dig verktygen för att utveckla och kommunicera platsens unika värden till inflyttare, besökare och företagare – i en öppen och digitaliserad värld.

Det finns två goda skäl till varför Tendensor under 2017 erbjuder en helt ny utbildning om varumärkesbyggande för platser.

Det första skälet är att det saknats en kvalificerad utbildning för dig som vill leda platsens varumärkesbyggande och få med dig näringsliv och andra intressenter som medskapare. Det andra skälet är att varumärkesarbetet, enligt vår mening, bör förnyas så att det bidrar bättre till platsens attraktivitet och innovationsförmåga. Två målområden som sätts högt på agendan i Sverige just nu.

Platsens varumärke och marknadsföring har utvecklats för platsutvecklare och marknadsförare som vill ha verktygen för att utveckla och kommunicera unika värden. För inflyttare, investerare och besökare.

Ur innehållet:

A. ATT STÄRKA PLATSENS ATTRAKTIVITET
Vad förklarar att vissa platser växer och andra inte? Vilka attraktionsfaktorer måste du utveckla för att attrahera talang, investeringar och besökare?

B. DEN VARUMÄRKESBYGGANDE PLATSEN
Hur tacklar du platsvarumärkets särskilda utmaningar? Vilka är varumärkesteamets viktigaste uppgifter? Hur utvecklar du en strategi för synlighet, äkthet, relevans och en starkare lokal identitet?

C. FRÅN SLUTET TILL ÖPPET
Hur kan platsens varumärkesbyggande och marknadsföring göras mer öppet och innovativt? Hur kan företag och medborgare engageras?

D. ETT VÄLKOMNANDE EKOSYSTEM
Hur kan platsen bli ett fungerande ekosystem för att attrahera, ta emot och involvera sina målgrupper? Hur levereras varumärkets löften?

E. VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA?
Vad kan vi lära av framgångsrika varumärkesbyggande aktörer i Sverige och utlandet? Hur ser vi till att undvika fallgropar som ständigt återkommer?

Platsens varumärke och marknadsföring arrangeras både som öppen utbildning och som workshop ute hos kund.

  • Arrangeras hos kund för grupper upp till 15 personer.
  • Öppen utbildning. Nästa tillfälle är i början av 2018.
  • Folder med fullständig information.
  • Mer information: Per Ekman, 0707-449980