Platser blir alltmer beroende av förmågan att attrahera och ta emot kvalificerad arbetskraft. Det här är en utbildning som ger dig verktygen till en organiserad talangattraktion i regioner och kommuner.

Runt om i Europa finns små och stora platser som visar att platsens aktörer kan göra insatser för talangattraktion tillsammans. Det handlar om att hitta formerna för en mer förnyad marknadsföring av platsen, som skiljer sig från en tidigare generation av platsmarknadsföring. Det handlar också om att ta emot inflyttande talang och deras medföljande på ett bra sätt och skapa plattformar för social och yrkesmässig integration – att göra det lättare komma in i det lokala samhället.

Tendensor har sedan 2013 utvecklat modeller, verktyg och stöd till platser som vill åstadkomma en organiserad talangattraktion. Grunden lades i projektet Talent Attraction Management for nordic regions and cities (TAM).

Den här utbildningen ger dig verktygen att organisera talangattraktion i din kommun eller region. Den baseras på erfarenheter från platser som lyckats i praktiken.

Ur innehållet:

  • EN ORGANISERAD TALANGATTRAKTION
   Vad är nycklarna till att utveckla en organiserad talangattraktion? Vem gör vad och hur kan den finansieras?

 

  • ATT MARKNADSFÖRA PLATSEN FÖR TALANG
   Hur ser ett talangorienterat varumärkesbyggande ut för platsen? Hur skapar man en effektiv marknadsföring av platsen för talanger?

 

  • ATT VÄLKOMNA OCH INTEGRERA TALANG
   Hur kan inflyttare och medföljande ges bästa tänkbara välkomnande? Hur kan man underlätta för människor att integreras – socialt och yrkesmässigt?

 

  • LÄRDOMAR FRÅN PLATSER SOM GÅTT FÖRE
   Vad kan vi lära av framgångsrika talangattraherande kommuner och regioner? Vi tittar på praktikfall och lyfter fram framgångsfaktorer.

 

Utbildningen arrangeras såväl som öppen utbildning och som workshop på plats hos kund.

 • Arrangeras på kundens hemmaplan för grupper upp till 15 personer.
 • Ges som öppen utbildning. Nästa kurstillfälle ges hösten 2017.
 • Folder med fullständig information.
 • Mer information: Per Ekman, 0707-449980