Turism och besöksnäring spelar en allt större roll för platsers samlade utveckling. Nu behövs nyckelpersoner som kan leda och utveckla över gränser.

Besöksnäringen växer och aldrig förr har viljan att attrahera besökare varit större bland Sveriges regioner och kommuner. I fokus står hållbar destinationsutveckling och behovet är stort av personer som kan bygga väl fungerande samarbeten över gränser.

Att leda och utveckla besöksdestinationer ger dig insikter och praktiska verktyg som hjälper dig att leda och utveckla din destination för morgondagens besökare.

Ur innehållet:

DEN DYNAMISKA DESTINATIONEN
Vilka faktorer bidrar till en dynamisk utveckling av platsen som besöksdestination? Hur kan du utveckla en kultur där destinationens aktörer drar åt samma håll?

Hur turism kan bidra till platsens samlade utveckling.
Fruktbara samarbeten – när och var uppstår de?
Kompetenser, attityder och värderingar för ökad dynamik.

B. ATT LEDA EN BESÖKSDESTINATION I FÖRÄNDRING
Hur du kan utveckla ett personligt ledarskap i en miljö med oberoende aktörer? Vilka är verktygen för att åstadkomma hållbara resultat i din roll på destinationen?

Hur du utvecklar din personliga roll som destinationsutvecklare.
Hur du bygger samarbeten mellan aktörer som har vitt skilda motiv och förutsättningar.
De viktiga stegen i förändringsledning – har tar man dem?

C. DESTINATIONENS VARUMÄRKE OCH MARKNAD
Hur kan destinationen utveckla en hållbar varumärkesstrategi – som bygger på platsens unika förutsättningar? Vilka är trenderna som kommer påverka destinationens framtid? Hur attraheras talanger och investeringar?

Vilka trender kommer påverka din destination och hur tillvaratar du dem?
Destinationens varumärkesbyggande – synlighet, äkthet och relevans.
Talanger och investeringar till platsen – förutsättningar för hållbar utveckling.

  • Arrangeras hos kund för grupper upp till 15 personer.
  • Utbildningsledare; Laila Gibson, Hans Lillhage och Per Ekman
  • Folder med fullständig information.
  • Nästa öppna utbildning ges i januari 2018.