Malin Thorsén

Malin Thorsén driver det egna företaget Bright Planet AB och har fokus på hållbar utveckling.  Hon har 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete och 10 år inom energibranschen. Hennes ambition är att göra hållbarhetsfrågan greppbar och visa att den är lönsam och meningsfull. Malin Thorsén var tidigare ansvarig för arbetet med varumärket Karlstad.

Extern expertis

Under projektet kommer vi att anlita externa talare och experter. Det kan vara forskare eller praktiker inom områden som co-creation, öppen innovation eller förändringsledning.

Jan Snygg

Jan arbetar internationellt och nationellt med utveckling, innovation samt finansieringslösningar för platser och tillväxtbolag . Han är Seniorkonsult på Place Consulting och Affärsutvecklare vid Uminova Innovation.

Hans Lillhage

Hans var under många år VD för Marknad Varberg, som ofta nämns som ett av Sveriges främsta lokala turism- och näringslivsbolag. Han har en lång erfarenhet av att få företag och politik att enas kring gemensamma initiativ.

Laila Gibson

Laila har lång erfarenhet av besöksnäringen och dess koppling till platsutveckling. Hon är disputerad inom turismvetenskap med fokus på destinationser och lärandeprocesser. Laila har varit VD för Visit Värmland och är numera ledare för Vänersamarbetet och verksam som konsult och processledare.

Per Ekman

Per Ekman är VD och grundare på Tendensor och fungerar som rådgivare, processledare och utbildare när det gäller attraktivitet, varumärke och omvärldsförändringar. Sedan Tendensor grundades 2003 har han lett en lång rad strategiska utvecklingsprojekt över hela Sverige. Per bor i Kalmar med sin familj. På fritiden är det långdistanstriathlon och resor som står högst på…