blub

Ett kunskapsföretag med passion för platser

Välkommen till Tendensor – ett företag med med fokus på platsers attraktivitet, varumärke och innovationsförmåga. Vi vänder oss till ledare och team som utvecklar platser – kommuner, regioner och företagskluster i alla de nordiska länderna. Vi erbjuder seminarier, analyser, strategiutveckling och gränsöverskridande utvecklingsprojekt.

Företaget leds av Per Ekman som också ansvarar företagets större uppdrag och projekt. Till hjälp finns en lång rad partnerföretag och resurspersoner både i Sverige och i andra länder. Välkommen till Tendensor!

Vårt sätt att jobba

 • Fokus på platser

  Vi fokuserar helt och hållet på platsers attraktivitet och utveckling. Det gör att vi kan rikta vår uppmärksamhet mot de utmaningar som regioner, kommuner och besöksdestinationer möter idag och i framtiden.

 • Ett tjänsteutbud för platsutvecklare

  Platser är sociala system av fristående aktörer. Det ställer särskilda krav på dig som arbetar med att leda och utveckla dem. Tendensor har skapat tjänster, undersökningar och utbildningar just för din roll och dina utmaningar.

 • En rik portfölj av referensprojekt

  Morgondagen kommer nog inte att likna gårdagen. Men det underlättar att ha en lång rad genomförda projekt att lära av. Tendensor har genomfört över 100 utvecklingsprojekt och uppdrag sedan 2003.

 • Workshops, träning och konferenser

  Vi arrangerar ständigt nya utbildningar och workshops för dig som platsledare och platsutvecklare. På så sätt får du nya insikter och verktyg. Du får också dela erfarenheter med andra regioner och kommuner.

 • Verktygsutveckling i framkant

  För att utveckla framtidens verktyg för platsutveckling startar vi regelbundet gränsöverskridande utvecklingsprojekt. Bland de större kan nämnas Talent Attraction Management (TAM) och Business Attraction Management (BAM). Det sistnämnda gjordes i samverkan med Nordic Place Academy.

Tendensorteamet

Tendensor är ett partnerskaps- och nätverksbaserat företag med Per Ekman som enda fast anställd. Det gör att uppdragen kan bemannas helt utifrån vad situationen kräver. Tendensor har en lång rad partners och resurspersoner både i Sverige och i utlandet.

EkmanSmall_0000

Per Ekman

Per är VD och grundare på Tendensor. Han fungerar som processledare, föredragshållare och utbildare i ämnen som rör platsutveckling, attraktivitet och platsers varumärkesbyggande. Inledde sin bana i Nice i Frankrike med att marknadsföra Côte d’Azur för utländska investeringar på 90-talet. Per grundade Tendensor 2004 – då under namnet Geobrands – och har sedan dess lett en lång rad initiativ och processer runt om i landet. Tvåbarnsfar, bor i Kalmar och brinner för långresor, storstäder och Triathlon – när andan faller på.

Tel: 0707-44 99 80

E-post: Per Ekman

Skype: Tendensor

Laila400

Tel: 076-787 27 98
E-post: Laila Gibson

Laila Gibson

Laila har lång erfarenhet av besöksnäringen och dess koppling till lokal och regional samhällsutveckling. Hon är disputerad inom turismvetenskap och hennes specialitet är destinationsutveckling och lärandeprocesser. Laila har varit VD för Visit Värmland och är numera ledare för Vänersamarbetet och verksam som konsult och processledare.

Lillhage

Tel: 0706-88 87 82
E-post: Hans Lillhage

Hans Lillhage

Hans var under många år VD för Marknad Varberg, som ofta nämns som ett av Sveriges främsta lokala turism- och näringslivsbolag. Han har en lång erfarenhet av att få företag och politik att enas kring gemensamma initiativ.

Jan-Snygg copy copy

Tel: 0705-36 53 40
E-post: Jan Snygg

Jan Snygg

Jan arbetar internationellt och nationellt med utveckling, innovation samt finansieringslösningar för platser och tillväxtbolag . Han är Seniorkonsult på Place Consulting och Affärsutvecklare vid Uminova Innovation.

Mats_Segerstrom copy copy

Tel: 0702-67 14 09
E-post: Mats

Mats Segerström

Mats är Seniorkonsult på Place Consulting med näringslivsutveckling för platser som specialitet. Han har erfarenhet både från multinationella företag och startups, och är civilekonom och beteendevetare.