Talent Attraction Management

Förmågan att attrahera kvalificerad arbetskraft och entreprenörer till platser

Städer och regioner blir alltmer beroende av förmågan att attrahera kreativ och kompetent arbetskraft. Nu börjar många av de mest lyskraftiga platserna i världen sätta talangattraktion i system. Vi kallar det Talent Attraction Management.

Tendensor genomförde projektet Talent Attraction Management for Nordic Cities and Regions (TAM) för att klargöra hur effektiv talangattraktion kan se ut i praktiken. 17 nordiska regioner och kommuner finansierade och deltog i projektet. Som resultat, erbjuder vi ett samlat utbud av strategistöd, undersökningar och utbildningar inom Talent Attraction Management.

För dig som vill veta mer om Talent Attraction Management rekommenderar vi Tendensors handbok Tools and Strategies for Innovative Talent Attraction and Retention. Handboken innehåller strategier och verktyg för en organiserad och effektiv talangattraktion och den är rik på praktiska råd och exempel.

Winning business team putting hands together. Taken on event Minilypse Ljubljana 2008.
[url=http://www.istockphoto.com/file_search.php?action=file&lightboxID=3944252][img]http://santoriniphoto.com/Template-Minilypse-Ljubljana-2008.jpg[/img][/url]
Rodd2017

Business Attraction Management

Hur man attraherar investeringar till platser i tider av innovation och internationalisering

Framtidens investeringsfrämjande i regioner och kommuner kräver en ny ansats. Därför genomförde Tendensor och Nordic Place Academy projektet BAM (Business Attraction Management) – ett nordiskt initiativ med målet att finna verktygen för att attrahera investeringar till den egna platsen, i det kunskapsorienterade samhället. Hela 22 nordiska regioner och kommuner finansierade och deltog i projektet.

Genom BAM kunde vi visa hur nya, effektiva angreppssätt och verktyg kan tillämpas och att hur ett strategiskt arbete med platsens attraktionsförmåga för investeringar kan gå till. I handboken finns en lång rad case, modeller och verktyg att använda.