För dig som utvecklar platser

Tendensor är ett företag som helt fokuserar på platsers attraktivitet, varumärke och innovationsförmåga. Ambitionen är att stödja ledare och team som utvecklar regioner, kommuner, besöksdestinationer och innovationsmiljöer.

Alltså är vårt paket av tjänster tydligt utformat just för platsaktörers utmaningar. Vi genomför analyser, vi leder idé- och utvecklingsprocesser och vi arrangerar workshops och utbildningar.

Insikt

Avstamp för team som leder och utvecklar platser

Tendensor arbetar med en serie fokusområden som svarar mot några av de utmaningar som platser står inför idag. Och eftersom all förändring börjar med insikt och inspiration, är det en viktig roll för oss att möta dig och ditt team och identifiera förändringsmöjligheter.

Vi arrangerar workshops och projekt inom fem fokusområden

 • Platsens förändringsledarskap
  Hur kan platser kan utvecklas genom ett medvetet förändringsledarskap? Platsutveckling bygger på att aktörer från olika sektorer kan enas kring gemensamma utvecklingsstrategier och initiativ.
 • Strategiskt varumärkesbyggande för platser
  Hur kan platsens synlighet, anseende och identitet utvecklas? Vi hjälper dig att gå ta nästa kliv i ditt varumärkesbyggande – och integrera varumärket med platsutveckling.
 • Attrahera talang till platsen
  Hur kan människor attraheras att flytta till platsen? Över 25 regioner/kommuner i Sverige och övriga nordiska länderna har varit delaktiga i utvecklingen av verktygslådan TAM – Talent Attraction Management.
 • Attrahera investeringar till platsen
  Hur företag och entreprenörer attraheras till platsen idag och i framtiden? Tendensor och Nordic Place Academy har skapat verktygslådan BAM – Business Attraction Management.
 • Attrahera besökare till platsen
  Hur kan en stark besöksdestination utvecklas genom att besöksnäringen samlas kring gemensamma strategier och besökarens upplevelse sätts i fokus?
Rodd2017
Choice

Analys

Medveten förändring börjar med kunskap

Tendensor genomför varumärkesundersökningar och nulägesanalyser av platser. På så sätt bidrar vi till att platsaktörer får ett faktabaserat beslutsunderlag och djupinsikter i målgruppers föreställningar om platsen. Sedan starten har vi genomfört över 100 undersökningar av platser runt om i Sverige.

Vi erbjuder också så kallade Audits – eller utvärderingar – av platsers varumärkes- eller attraktionsbyggande. På så sätt kan konkreta förändringsmöjligheter påvisas. Under senaste året har 10 regioner och kommuner fått sin talangattraktion genomlyst av Tendensor.

Som medlemmar i ESOMAR – det internationella samfundet för undersökningsföretag – följer vi strikta regler angående etik, kvalitet och sekretess.

Förstå platsens varumärke

Tendensor genomför en lång rad undersökningar varje år om hur regioner och kommuner uppfattas. Undersökningen Attraktionsindex skapar jämförbarhet med andra platser och kan följas upp över tiden.

Förstå din omvärld

Genom att klargöra de förändringar som din plats står inför kan nya möjligheter och utmaningar upptäckas. Vi identifierar trender och tendenser som hjälper dig att fatta rätt beslut inför framtiden.

Audits & utvärdering

Genom att låta Tendensor genomlysa ert pågående varumärkesarbete, er talangattraktion eller investeringsfrämjande kan förändringsmöjligheter påvisas. Resultatet ska ge förnyad riktning och kraft för platsens aktörer.