blub
Brand & identity management

Tendensor har hjälpt en lång rad nordiska regioner och kommuner att utveckla ett strategiskt varumärkesbyggande. Målet är att göra platsens varumärke till styrmedel för platsens aktörer.

Amsterdambike
Attracting talents & investments

Platsens förmåga att attrahera talang hamnar allt högre på agendan. Tendensor har skapat TAM – Talent Attraction Management – för platser som vill attrahera humankapital.

vandrare
Building strong destinations

Besöksnäringen växer som aldrig tidigare. Tendensor bidrar till att skapa konkurrenskraftiga besöksdestinationer med platsens unika förutsättningar som utgångspunkt.

TMI-980
Place for business & innovation

Hur skapas bästa förutsättningar för entreprenörskap och innovation? Hur attraheras investeringar till platsen? Tendensor arbetar med platser som sätter företagande högt på agendan.

Difference thinking concept.
Learn to lead change

Platser transformeras ständigt för att klara nya utmaningar. Tendensor har utvecklat verktyg och utbildningar för team och individer som leder platsens förändringsprocesser.

 

lagarbete2
Forefront benchmarking projects

För att utveckla framtidens verktyg för platsutveckling startar vi regelbundet gränsöverskridande utvecklingsprojekt. Över 40 nordiska regioner och innovationsmiljöer har deltagit.