Gränsöverskridande platsutveckling – Hur lyckas man med det?

Organisationer och team som vill leda förändring i regioner och kommuner behöver nya verktyg. Allt högre krav ställs på gränsöverskridande samarbeten, på flexibla arbetssätt och på innovativa lösningar.

Nu bjuder vi in 8 till 12 regioner, kommuner, näringslivs- eller destinationsbolag som vill stärka sin förmåga att planera och genomföra förändring – med platsens utveckling i fokus.

Per Ekman, Tendensor

 • Projekt: Förändringsledning för platsens utveckling (FPU-17)
 • Projektperiod: September 2017 – januari 2018
 • Öppet för: Kommuner, regioner, näringslivsbolag, destinationsbolag.
 • Avgift: 49 000 SEK (exkl moms)
 • Anmälan senast: 20 juni 2017
 • Anmälan: Formulär
 • Projektbeskrivning: Folder i pdf-format.
 • Huvudkonferens: 11-12 oktober (plats meddelas senare)
 • Seminarium hos er: Upp till 15 personer. Valfritt datum okt-dec.
 • Antal personer: Tre personer kan delta i huvudkonferens och Master Class.
 • Mer info: Kontakta Per Ekman. Tel: 0707-44 99 80.

Nu utvecklar vi verktygen för förändring

Målet med projektet är tydligt. Det ska ge svar på hur du och ditt team kan leda förändring på platsen när intressenterna kommer från olika sektorer och har olika förutsättningar. Det ska också ge er träning i att använda verktygen i praktiken.

Projektformen är väl beprövad. Tendensor har tidigare arrangerat flera gränsöverskridande projekt som involverat en lång platsaktörer. Talent Attraction Management (TAM) och Business Attraction Management (BAM) är några av dem.

Lärande över gränserna är prioriterat i projektet. En huvudkonferens arrangeras 11-12 oktober och en Master Class kommer erbjudas för dina förändringsledare i januari 2018. Genom projektet växer en användbar verktygslåda fram.

Varmt välkommen med din anmälan till projektet!

Winning business team putting hands together. Taken on event Minilypse Ljubljana 2008.
[url=http://www.istockphoto.com/file_search.php?action=file&lightboxID=3944252][img]http://santoriniphoto.com/Template-Minilypse-Ljubljana-2008.jpg[/img][/url]

Vad händer i projektet?

 • Konferens för erfarenhetsutbyte

  Den 11-12 oktober arrangeras en konferens för alla projektdeltagare med praktikfall, gästföreläsare och erfarenhetsutbyte.

 • Workshop med dina förändringsledare

  Samla personer som arbetar med förändringsledning för en lärorik workshop hos dig. Vi introducerar och tillämpar verktyg och framgångsfaktorer för förändringsledning på era faktiska utmaningar.

 • Skapande av gemensam verktygslåda

  En verktygslåda med metoder och arbetssätt utvecklas som görs tillgänglig för alla deltagare. Verktygen baseras på praktik och forskning.

 • Master Class: Träning för förändringsledare

  Tre personer från er bjuds in till gemensam Master Class i Förändringsledarskap för platsens utveckling. De ska efter utbildningen kunna leda förändringsprocesser med verktygslådan som utgångspunkt.

Projektets fokusområden

Projektet ska ge svar på några av de viktigaste utmaningarna som förändringsledare står inför.

 • Hur bygger man förtroendefulla partnerskap mellan platsens aktörer?
 • Hur förenar man aktörer med vitt skilda motiv och förutsättningar?
 • Vilka särskilda utmaningar för platsbaserad förändring med sig?
 • Hur kan co-creation och öppen innovation användas?
 • Vilken roll kan tvärfunktionella team spela för involvera aktörer?
 • Hur kan agila arbetssätt förnya förändringsarbete för platser?
 • Hur kan marknadsföring och kommunikation understödja?
 • Vilka arbetssätt eller verktyg bör förändringsledaren besitta?
lagarbete2

Projektteamet

null

Per Ekman

VD & Projektledare

Per är VD och grundare på Tendensor. Han fungerar som processledare, föredragshållare och utbildare i ämnen som rör platsutveckling, attraktivitet och platsers varumärkesbyggande.

null

Laila Gibson

Konsult och processledare

Lailas fokus är besöksnäringen och dess koppling till lokal samhällsutveckling. Hon är disputerad inom turismvetenskap och är numera ledare för Vänersamarbetet och verksam som processledare.

null

Hans Lillhage

Konsult & processledare

Hans var under många år VD för Marknad Varberg. Han har en lång erfarenhet av att få företag och politik att enas kring gemensamma initiativ.

null

Jan Snygg

Konsult & Processledare

Jan arbetar med utveckling, innovation samt finansieringslösningar för platser och tillväxtbolag . Han är Seniorkonsult på Place Consulting och Affärsutvecklare vid Uminova Innovation.

null

Mats Segerström

Konsult & Processledare

Mats är Seniorkonsult på Place Consulting med näringslivsutveckling för platser som specialitet. Han har erfarenhet både från multinationella företag och startups, och är civilekonom och beteendevetare.

null

Extern expertis

Kompletterande kompetenser

Under projektet kommer vi att anlita externa talare och experter. Det kan vara forskare eller praktiker inom områden som co-creation, öppen innovation eller förändringsledning.