Lärdomar från Östersundsbilden

I Östersund har vi det senaste året kraftsamlat för att klargöra platsen som varumärke. 800 personer har på ett eller annat sätt bidragit till Östersundsbilden – en röd tråd i arbetet för att attrahera inflyttare, besökare, studenter och investeringar. Uppdraget att leda arbetet med Östersundsbilden gick till mig (Per Ekman på Tendensor) och till Malin Thorsén…