Play | Skövde

Nu är grunden lagd för Skövdes nya platsvarumärke. Med stark inspiration från spelvärlden kommer Connect – Explore – Enjoy fungera som en röd tråd i Skövdes strategiska varumärkesbyggande som baseras på Tendensors ramverk PIM (Place Brand  & Identity Management).