VD på Tendensor, omvärldsspanare och varumärkesbyggare.

Forum för platsutveckling 2020

Välkommen till en lärorik och inspirerande heldag för platsutvecklare . 
Forum för platsutveckling är en årlig konferens för dig som arbetar med stads-, näringslivs- och destinationsutveckling. Under dagen får du möta fem högintressanta föredragshållare som ger dig starka berättelser om hur platser kan utvecklats för framtiden.

Nordic Lights för framtidens varumärkesbyggande

Tendensors projekt Nordic Lights ska visa vägen för framtidens varumärkesbyggande för städer och regioner i Norden. Slutsatser ska dras av varumärkesinitiativ från alla nordiska länder och en ny verktygslåda ska utvecklas. Efter att Tampere, Oulu och Trekantsomraadet i Danmark anslutit till Nordic Lights är nu 17 nordiska platser i projektet. Den 9-10 maj möttes de…

Lärdomar från Östersundsbilden

I Östersund har vi det senaste året kraftsamlat för att klargöra platsen som varumärke. 800 personer har på ett eller annat sätt bidragit till Östersundsbilden – en röd tråd i arbetet för att attrahera inflyttare, besökare, studenter och investeringar. Uppdraget att leda arbetet med Östersundsbilden gick till mig (Per Ekman på Tendensor) och till Malin Thorsén…