VD på Tendensor, omvärldsspanare och varumärkesbyggare.

Nordic Lights för framtidens varumärkesbyggande

Tendensors projekt Nordic Lights ska visa vägen för framtidens varumärkesbyggande för städer och regioner i Norden. Slutsatser ska dras av varumärkesinitiativ från alla nordiska länder och en ny verktygslåda ska utvecklas. Efter att Tampere, Oulu och Trekantsomraadet i Danmark anslutit till Nordic Lights är nu 17 nordiska platser i projektet. Den 9-10 maj möttes de…

Lärdomar från Östersundsbilden

I Östersund har vi det senaste året kraftsamlat för att klargöra platsen som varumärke. 800 personer har på ett eller annat sätt bidragit till Östersundsbilden – en röd tråd i arbetet för att attrahera inflyttare, besökare, studenter och investeringar. Uppdraget att leda arbetet med Östersundsbilden gick till mig (Per Ekman på Tendensor) och till Malin Thorsén…

Talang för startups och växande företag

Sveriges innovationsmiljöer kan bli bättre på att attrahera talang till gagn för startups och växande företag. Den slutsatsen drog ett 20-tal representanter från Science Parks och Inkubatorer i Sundsvall den 24 april. Då arrangerade SISP och Nordic Place Academy ett öppet seminarium om talangattraktion – med en rykande färsk handbok på bordet.  Någon har sagt…