Play | Skövde

Nu är grunden lagd för Skövdes nya platsvarumärke. Med stark inspiration från spelvärlden kommer Connect – Explore – Enjoy fungera som en röd tråd i Skövdes strategiska varumärkesbyggande som baseras på Tendensors ramverk PIM (Place Brand  & Identity Management).

Förändringsledare för platsutveckling 2020

Välkommen! Den 28-29 maj är det dags för årets upplaga av Tendensors utbildning Förändringsledare för platsutveckling. Ett flertal nyheter står på agendan för den femte generationen av utbildningen. Målet är att ge dig verktygen för att bemästra rollen som förändringsledare och att engagera platsens aktörer i resan mot gemensamma mål. Nu är utbildningen öppen för…